Tájékoztatás az AustriaSat Magyarország műholdas televízió és -rádió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatások megszűnéséről!

Az M7 Group S.A. (székhely: L-1246 2 Rue Albert Borschette, Luxemburg; cégjegyzékszám: B 148073; a továbbiakban: “Társaság”), mint az AustriaSat Magyarország márkanév alatt elérhető televíziós és rádiós műsorcsomagok szolgáltatója és egyben a luxemburgi székhelyű M7 csoport tagja ezúton tájékoztatja kedves Ügyfeleit, hogy a magyarországi műholdas televízió és -rádió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatásait

2016. április 30-i hatállyal megszüntette.

A szolgáltatások megszűnése egyúttal az Ügyfeleink és a Társaságunk között fennálló előfizetői szerződés megszűnését is eredményezte, a szerződés felmondására irányuló levelet az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht”) 134. § (2), (3) és (5) bekezdésében, valamint az Austriasat Magyarország szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek („ÁSZF”) 12.3. szakaszában foglaltaknak megfelelően, tértivevényes formában postáztuk Ügyfeleink számára.

Fontos számunkra, hogy Ügyfeleink az AustriaSat Magyarország szolgáltatásának megszűnését követően továbbra is élvezhessék kedvenc műsoraikat, ezért szeretnénk figyelmükbe ajánlani a UPC Direct műholdas TV-, internet- és telefonszolgáltató által nyújtott különleges lehetőséget. A UPC Direct egyedi ajánlatát igényelve a korábbi előfizetésében megtalálható csatornákhoz képest jóval gazdagabb kínálatból van lehetőség válogatni..

A UPC Direct által felajánlott egyszeri, kedvezményes ajánlat kizárólag az AustriaSat Magyarország jelenlegi előfizetői számára érhető el, korlátozott ideig, 2016. június 14-ig.

Amennyiben Ön ügyfelünk volt és szeretné igénybe venni az egyedi ajánlatot, kérjük, mielőbb jelezze megrendelési szándékát honlapunkon a www.austriasat.hu/akcio aloldalon történő regisztrációval vagy telefonon a 1266-os telefonszámon, az átszerződésre vonatkozó 0 menüpontot választva.

Luxemburg, 2016. május 15.

Üdvözlettel:

Marco E. Visser és Johannes B. Troelstra
az M7 Group S.A. igazgatói

Megszűnéssel kapcsolatos információk

Megszűnéssel kapcsolatos információk

További kérdésével kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat

1. Szerződéssel, szolgáltatással kapcsolatos információk

Az M7 Group AustriaSat Magyarország műholdas szolgáltatása 2016. április 30-val került megszüntetésre. Ezen dátumig a szolgáltatásunkat havidíj fejében vehette igénybe minden előfizetőnk. 2016. április 30. és május 15. között a szolgáltatáshoz való hozzáférést már havidíj mentesen, de továbbra is biztosítottuk azon előfizetőinknek, akiknek a szolgáltató váltása valamiért elhúzódik.
A bezárás üzleti döntés alapján, a tulajdonos elhatározására történt.
A szolgáltatást 2016. április 30-ig változatlan feltételekkel működtette az M7 Group S.A. Az ezt követő 15 napos türelmi időszakot követően a szolgáltatáshoz való teljes hozzáférés megszűnt, így a TV és rádió adások a korábban használt eszközön a továbbiakban nem elérhetőek. Az előfizetőknek a szolgáltatás megszűnése miatt gondoskodniuk kellett arról, hogy másik szolgáltatóval kössenek szerződést.
Nem, a szerződéseket nem adtuk át, viszont segítségképpen Társaságunk megállapodott a UPC Direct szolgáltatóval egy egyedülálló kedvezményt nyújtó szerződéskötési lehetőségről, ami kizárólag a korábban hatályos szerződéssel rendelkező Austriasat Magyarország előfizetőknek szól. Az átszerződésre június 14-ig van lehetőség regisztrálni.
Nem, mivel a szerződés megszüntetését a Szolgáltató kezdeményezte és a megszűnés oka nem az Előfizető érdekkörébe tartozó ok, így a szerződés hűségidő lejárat előtti megszűnése nem keletkeztet kötbérigényt.
Nem, az ÁSZF 12.3 pontja szerint a Szolgáltató jogosult a szerződést 60 napos felmondási határidővel felmondani.
A bekötésnél kifizetett egyszeri díj a technikus vállalkozónak lett kifizetve a szerelési munkálatokért, melynek elvégzése meg is történt. Ezért ezeket Társaságunk nem tudja visszafizetni.

2. Számlázással kapcsolatos információk

Igen, április 30-ig a szolgáltatást csak díj ellenében lehetett igénybe venni. Az utolsó számlát 2016. április elején postáztuk, melynek összege lefedi a teljes havi szolgáltatási díjat.
A határozatlan idejű szerződéssel rendelkező volt ügyfeleink a szolgáltatást bármikor felmondhatták, így ha új szolgáltatóval kötöttek szerződést, akkor a felmondást a 1266-os számon tudták jelezni, mely után 8 napon belül megtörtént a szerződés lezárása. Azon volt ügyfeleink azonban, akik olyan határozott idejű szerződéssel rendelkeztek, melynek a lejárati ideje a szolgáltatás megszünésének 2016. április 30-i napja után volt, azok fizetési kötelezettsége hatályos maradt 2016. április 30-ig bezárólag. Ez alól kivétel azon volt ügyfeleinket érinti, akik az M7 Group S.A. és a UPC Direct közötti megállapodást kihasználva regisztráltak az egyedi ajánlatra és az új szolgáltatásuk beüzemelése még 2016. április 30-a előtt történt meg. Amennyiben ezt jelezték számunkra telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy az internetes oldalunkon (www.austriasat.hu/kapcsolat.php), úgy a párhuzamos fizetés elkerülése végett szerződésüket a jelzett dátummal (mely nem lehet korábbi, mint a bejelentés dátuma) szüntettük meg bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül.
A felmondási idő alatt Társaságunk ugyanúgy járt el minden késedelmes fizetéssel kapcsolatban, ahogy azt korábban is tette, ezért előfordulhatott, hogy Ön már nem volt előfizetőnk, de az utolsó hónapok előfizetési díjával kapcsolatban mégis felszólító levelet kapott tőlünk. Kérjük, mielőbb rendezze ilyen jellegű elmaradását, hogy lezárhassuk az előfizetését ezen a téren is. Amennyiben kérdése lenne, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat a 1266-os számon.

3. Szolgáltatás működésével, eszközökkel kapcsolatos információk

Társaságunk nem gyűjti vissza az antennákat, de azok a UPC Direct egyedi ajánlatára történő szerződés esetén továbbra is használhatóak.
Műszakilag igen, de ehhez a másik szolgáltató beleegyezése és az antenna átállítása szükséges. A kedvezményes, egyedi UPC Direct ajánlatot a meglévő, AustriaSat Magyarország által telepített antennára építve alakítottuk ki.
Társaságunk nem gyűjti vissza az antennákat, de azok a UPC Direct egyedi ajánlatára történő szerződés esetén továbbra is használhatóak.
Társaságunk nem szereli le és nem hozza el az antennát. Amennyiben Önnek biztosan nincs szüksége rá, úgy a leszereléssel tetszőlegesen megbízhat egy antennaszereléssel foglalkozó szakembert.
Társaságunk nem gyűjti össze a dekódereket, így ha nincs rá szüksége, kérjük jutassa el a berendezést a legközelebbi elektronikai hulladékokat gyűjtő pontra.. A gyűjtő pontok helyét illetően kérjük érdeklődjön a helyi hulladékkezelési vállalatnál.
A dekódereket minden előfizetőnk megtarthatja, azonban a SAT 901 és a Zircon eszközök technikailag különböznek egymástól. A SAT 901-es dekóderrel rendelkezők a szolgátatás lekapcsolása után sajnos nem nézhetik a szabadon fogható csatornákat, de a Zircon-nal rendelkezők továbbra is elérik majd ezeket. A más eszközt használó felhasználóknak – ha nézni kívánják a szabadon fogható csatornákat – azt ajánljuk, hogy vásároljanak a kereskedelemben beszerezhető dekódert.
A szolgáltatás megszűnését követően a kódkártya használhatatlanná válik. Kérjük dobja bele a szelektív műanyag gyűjtőbe.

4. Olcsó TV szolgáltatással kapcsolatos információk

Igen, minden OlcsóTV előfizetés megszüntetésre került 2016. április 30-val.
Az előre befizetett szolgáltatási díj időarányos részét Társaságunk abban az esetben fizeti vissza, amennyiben a felhasználó személye a rendszereinkben nyilvántartott adatok alapján beazonosítható. Kérjük ilyen irányú igényét jelezze felénk az internetes oldalunkon (www.austriasat.hu/kapcsolat.php) vagy az info@austriasat.hu címen hogy intézkedhessünk az összeg visszafizetéséről. Adott esetben szükség lehet személyes adataira (név, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány szám, magyarországi cím), valamint egy fényképre az Olcsó TV kártyá(k)ról, amelyen látszik a sorozatszám. A visszautalásokat nem egyenként, hanem adott időközönként, csoportosan indítjuk, ezért kérjük szíves türelmét az összeg megérkezéséig, mely folyamat átfutási ideje akár 30 nap is lehet. A visszautalásra irányuló kéréseket 2016. június 30-ig várjuk.
Igen, van rá lehetőség. A regisztrációhoz a személyes adatokon kívül a szerződésszám ismerete szükséges. Amennyiben nem ismeri ezt az adatot, kérjük küldjön egy levelet az info@austriasat.hu e-mail címre, mely tartalmazza a személyes adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány szám, magyarországi cím), valamint egy fényképet az Ön által használt Olcsó TV kártyá(k)ról, amelyen látszik a sorozatszám. Az adatokat hiánytalanul tartalmazó levél kézhezvételét követő 3 munkanapon belül megküldjük Önnek szerződésszámát, amivel ezután megtörténhet a regisztráció. Kérjük ügyeljen arra, hogy a regisztrációra 2016. június 14-ig van lehetőség.
Igen, van rá lehetőség. A regisztrációhoz a személyes adatokon kívül a szerződésszám ismerete szükséges. Amennyiben nem ismeri ezt az adatot, kérjük küldjön egy levelet az info@austriasat.hu e-mail címre, mely tartalmazza a személyes adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány szám, magyarországi cím), valamint egy fényképet az Ön által használt Olcsó TV kártyá(k)ról, amelyen látszik a sorozatszám. Az adatokat hiánytalanul tartalmazó levél kézhezvételét követő 3 munkanapon belül megküldjük Önnek szerződésszámát, amivel ezután megtörténhet a regisztráció.
A szolgáltatás további használatához MTVA kártya vásárlását (Eutelsat 9A műholdon történő sugárzáshoz) tudjuk javasolni (nem kell antennát állítani és a dekóder/CA modul is használható lesz). Az MTVA műholdas kártya 7.000 Ft-os egyszeri díj ellenében vásárolható meg, amellyel az 5 közszolgálati csatorna (M1, M2, M4, Duna, Duna world) további havi díj nélkül elérhető, illetve kiegészítésként hozzá lehet vásárolni (3 évre 4.000 Ft) az M3 Anno retro csatorna vételi jogát. Részletes információ a termékről: http://mtva.hu/hu/vetel-kategoriaju-cikkek/megvasarolhato-az-m1-muholdas-vetelehez-szuekseges-conax-kartya-mtva-conax-kartya